Sunday, August 4, 2013

ANUGERAH KOKURIKULUM

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI JOHOR
ANUGERAH KOKURIKULUM PELAJAR PENDIDIKAN KHAS MPSM NEGERI JOHOR
PENYERTAAN DAN PENCAPAIAN TAHUN 2012
KATEGORI SEKOLAH
Satu kategori sahaja merangkumi semua Sekolah Menengah di Negeri Johor.
KATEGORI ANUGERAH
Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Pelajar Pendidikan Khas MPSM Negeri Johor - 10 hadiah
KRITERIA PEMILIHAN
Berdasarkan skor / markah ikut aspek berikut :-
1.  Penyertaan/penglibatan mengikut peringkat
     Daerah - 11 markah
     Negeri - 14 markah
     Kebangsaan - 17 markah
     Antarabangsa - 20 markah
2.  Pencapaian mengikut peringkat
     Daerah : Johan - 11 markah ,  Naib Johan - 10 markah ,  Ketiga - 9 markah 
     Negeri : Johan - 14 markah ,  Naib Johan - 13 markah ,  Ketiga - 12 markah 
     Kebangsaan : Johan - 17 markah ,  Naib Johan - 16 markah ,  Ketiga - 15 markah 
     Antarabangsa : Johan - 20 markah ,  Naib Johan - 19 markah ,  Ketiga - 18 markah 
PROSEDUR PENYERTAAN
1/8/2013 - 25/8/2013 : Sekolah melengkapan fail Anugerah Kokurikulum Pendidikan Khas
                                    MPSMJ 2012.xls ( worksheet AKK-1,2,3 ) - menyenaraikan 5 
                                   penyertaan & pencapaian kegiatan kokurikulum  pelajar pendidikan
                                   khas sepanjang tahun 2012.
26/8/2013 : Sekolah menyerahkan fail Anugerah Kokurikulum Pendidikan Khas MPSMJ 2012.xls 
                   yang telahdilengkapakan serta salinan sijil, surat dan evidens lain yang telah disahkan 
                   kepada YDP MPSM   Daerah berkenaan.
27/8/2013 - 31/8/2013 : MPSM Daerah memproses fail pencalonan serta menyemak semua 
                                   salinan sijil dan surat   penyertaan dan pencapaian, seterusnya memilih                                    DUA sekolah bagi kategori ini untuk   dicalonkan ke peringkat negeri.
                                    Fail pencalonan setelah disahkan worksheet AKK-4 oleh YDP MPSM Daerah
                                    
 berkenaan hendaklah dihantar dengan email kepada chuahch@yahoo.com.
                                     Salinan sijil, surat dan evidens yang telah disahkan dihantar dengan pos kepada 
                                     En. Chuah Chong Hooi, Pengetua, SMK Puteri Wangsa, Jalan Beladau 35, 
                                     81800 Ulu Tiram,  Johor untuk tindakan seterusnya bagi pihak MPSM Negeri Johor. 
                                      (H/P: 019-7297970 untuk sebarang pertanyaan)
                                  
                                    
1/9/2013 : Pencalonan Anugerah Kokurikulum Pelajar Pendidikan Khas MPSM Negeri Johor
                  berdasarkan aktiviti sepanjang tahun 2012 ditutup. MPSM Negeri Johor mula 
                  memproses semua pencalonan yang diterima  pada atau sebelum 31/8/2013. 
                 Sebarang pencalonan yang diterima lewat, tidak lengkap atau tidak  mematuhi syarat 
                yang ditetapkan akan ditolak (termasuk MPSM Daerah yang mencalonkan lebih daripada 
                 DUA sekolah bagi kategori ini).