Sunday, July 8, 2012

JADUAL PERCUBAAN SPM 2012


JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA NEGERI JOHOR   2012

TARIKH
MASA
KERTAS

MATA PELAJARAN

TEMPOH
30  OGOS 2012
(KHAMIS)


8.00 - 10.30
8.00 - 10.30

3763/1
3765/1


Reka Cipta
ICT

2 jam 30 minit
2 jam 30 minit


3 SEPT  2012
(ISNIN)


7.45 - 10.00
10.30 - 1.00


1103 / 1
1103 / 2


Bahasa Melayu 1
Bahasa Melayu 2


2 jam 15 min
2 jam 30 min
4 SEPT  2012
(SELASA)


8.00 - 9.45
10.45 - 1.00

1119 / 1
1119 / 2

Bahasa Inggeris 1
Bahasa Inggeris 2

1 jam 45 min
2 jam 15 min

5 SEPT  2012
(RABU)

7.40 - 10.10
8.10 - 10.10
11.20 – 1.00
11.35 - 1.00
10.30 - 1.00
5228/2
1223 / 1
1223 / 2
5228/1
1225/ 1
Pendidikan Syariah 2
Pendidikan Islam 1
Pendidikan Islam 2
Pendidikan Syariah 1
Pendidikan Moral
2 jam 30 min
2 jam
1 jam 40 min
1 jam 15 min
2 jam 30 min
6  SEPT  2012
(KHAMIS)


8.30 - 10.00
8.45 - 10.00
9.00 - 10.00
10.30 - 1.00
10.30 - 1.00
10.30 - 1.00
11.00 - 1.00
11.00 - 1.00
3528/1
4571/1
3758/1
3759/1
4571/2
5227/1
3528/2
3758/2
Sains Pertanian 1
Pengetahuan Sains Sukan 1
Ekonomi Rumah Tangga 1
Lukisan Kejuruteraan
Pengetahuan Sains Sukan 2
Pend.Al Quran & Al-Sunnah
Sains Pertanian 2
Ekonomi Rumah Tangga 2
1 jam 30 min
1 jam 15 min
1 Jam
2 jam 30 min
2 Jam 30 min
2 Jam 30 min
2 jam
2 jam
7 SEPT  2012
(JUMAAT) 

7.45 - 9.00
9.30 - 12.001449 / 1
1449 / 2Matematik 1
Matematik 2


1 jam 15 min
2 jam 30 min
10 SEPT 2012
(ISNIN) 8.00 - 10.30
12.00 - 1.00


1249 / 2
1249 /1Sejarah 2
Sejarah 1


2 jam 30 min
1 jam

  
11 SEPT 2012
(SELASA)


7.40 - 10.10
7.40 - 10.10
10.30 - 11.45
10.30 - 11.45
12.00 - 1.30

1511 / 2
4541 / 2
1511 / 1
4541 / 1
4541 / 3

Sains 2
Kimia 2
Sains 1
Kimia 1
Kimia 3

2 jam 30 min
2 jam 30 min
1 jam 15 min
1 jam 15 min
1 jam 30 min


12 SEPT   2012
(RABU)7.40 - 10.10
8.10 - 10.10
10.30 - 11.45
10.45 - 12.00
12.00-1.30

4531 / 2
3755/2
4531 / 1
3755/1
4531 / 3

Fizik 2
Perdagangan 2
Fizik 1
Perdagangan 1
Fizik 3

2 jam 30 min
2 jam
1 jam 15 min
1 jam 15 min
1 jam 30 min


13 SEPT  2012
(KHAMIS)
8.00 -10.00
10.30 - 1.00
3472 / 1
3472 / 2Matematik Tambahan 1
Matematik Tambahan 2


2 jam
2 jam 30 min


14 SEPT  2012
(JUMAAT)

7.40 - 10.10
10.45 - 12.00


3756 / 2
3756 / 1


Prinsip Akaun 2
Prinsip Akaun 1


2 jam 30 min
1 jam 15 min18 SEPT  2012
(SELASA)
7.40 - 10.10
8.00 -10.15
8.00-10.15
11.15-1.00
11.15-1.00
10.45 - 12.00

5226 / 2
6354 /2
6351/2
6351/1
6354/1
5226/1

Tasawwur Islam 2
Bahasa Tamil 2
Bahasa Cina 2
Bahasa Cina 1
Bahasa Tamil 1
Tasawwur Islam 1

2 jam 30 min
2 jam 15 min
2 jam 15 min
1 jam 45 min
1 jam 45 min
1 jam 15 min


19 SEPT  20112
(RABU)

7.40 - 10.10
8.10 - 10.10
10.30 - 11.45
10.30 - 11.45
12.00-1.30


4551 / 2
3757 / 2
4551 / 1
3757 / 1
4551 / 3


Biologi 2
Ekonomi Asas 2
Biologi 1
Ekonomi Asas 1
Biologi 3 

2 jam 30 min
2 jam
1 jam 15 min
1 jam 15 min
1 jam 30 min


20 SEPT 2012
(KHAMIS)7.45 - 9.00
8.00 - 9.15
9.30 - 12.30
10.00 - 12.30

2611 / 1
2361/1
2611 / 2
2361/2

Pendidikan Seni Visual 1
Bahasa Arab Tinggi 1
Pendidikan Seni Visual 2
Bahasa Arab Tinggi 2 

1 jam 15 min
1 jam 15 min
3 jam
2 jam 30 min 

21 SEPT  2012
(JUMAAT)7.40 - 10.10
8.10 - 10.10
10.30 - 12.00
10.45 - 12.00

3764/2
3755/2
3764/1
3755/1

Teknologi Kejuruteraan 2
Geografi 2
Teknologi Kejuruteraan 1
Geografi 1

2 jam 30 min
2 jam
1 jam 30 min
1 jam 15 min

No comments:

Post a Comment